Hỏi về lỗi khi nhập với Scanner;

raiysaii

New Member
18/9/15
1
0
0
25
Bài tập này yêu cầu nhập 2 tham số và 1 toán hạng, yêu cầu tính phép toán đó
VD: 2 5 +
in ra 2+5=7; Code của em như bên dưới ạ
vấn đề là khi em nhập.
a <enter> b <enter> toán hạng <enter> thì phép toán chạy bình thường;
nhưng em nhập a <space> b <space> c <enter> thì nó không chạy
A/c cho em hỏi làm thế nào để nhập a b + trên cùng một hàng giống như C++ ạ; bên C++ e chỉ cần Cin >> a>>b; nhập 2 số bằng space nó vẫn nhận ạ;
Em cảm ơn ac

Code:
import java.util.Scanner;
public class Ex4_Arithmetic {
  int a,b,d,e;
  char c;
  public static void main(String[] args) {
    Ex4_Arithmetic A = new Ex4_Arithmetic();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    A.a = input.nextInt();
    A.b = input.nextInt();
    input.nextLine();
    A.c = input.nextLine().charAt(0);
    A.d = (int)A.c;
    switch(A.d){
      case 43:
        A.e = A.a + A.b;
        System.out.println(A.a + "+" + A.b + "=" + A.e );
        break;
      case 42:
        A.e = A.a * A.b;
        System.out.println(A.a + "*" + A.b + "=" + A.e );
        break;
      case 45:
        A.e = A.a - A.b;
        System.out.println(A.a + "-" + A.b + "=" + A.e );
        break;
      case 47:
        A.e = A.a / A.b;
        System.out.println(A.a + "/" + A.b + "=" + A.e );
        break;
      default:
        System.out.println("Error! ");
        break;
    }     
  }
}
 

kayak_186

New Member
14/9/15
3
1
0
31
Ban co the dung doi so ham main lay thu mang
String[] args ra luc do a= args[0], b = args[1], toantu = args[2]

hoac co the dung
String[] args = input.next().split(" ");

roi lay ra tuong tu nhu tren.
Good luck.!
 

quangbeo216

Member
14/6/13
47
7
8
28
theo lý thuyết thì space là 1 kí tự không phải số, bạn muốn nhập chuỗi a b + trên cùng một hàng thì bạn có thể cho nó dưới dạng string rồi cắt chuỗi theo space( khoảng trắng) để lấy ra kí tự là số rồi ép nó về dạng số
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG :D