Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal
 1. Hoàng_Long

  Hoàng_Long New Member

  hỏi về JAVA: giờ em có 1 JButton đã có ActionListener. em muốn khi nhấn vào button đó thì nó trả về tạo độ (x,y) cho em thì có được không ạ? nếu đc thì phải làm như thế nào ạ? mọi người giúp em với :((
   
 2. Joe

  Joe Thành viên VIP

  getSource() to find out what button was pressed, then use the methods getAlignmentX() and getAlignmentY(). Example

  Button A = (JButton) event.getSource();
  double x = A.getAlignmentX();
  ...
  or
  PHP:
  public class MyButton extends JButton {
     public 
  MyButton(String textdouble xdouble y) {
        
  super(text);
        
  this.x;
        
  this.y;
     }
     ...
     private 
  double xy;
     ...
     public 
  double getX() { return x; }
     public 
  double getY() { return y; }
     ...
  }
  and then in your app: instead of new JButton(...) you replace it with new MyBotton(...) and in the action processing method, example
  PHP:
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
     
  MyButton me = (MyButtone.getSource();
     
  double x me.getX();
     
  double y me.getY();
      ...
  }
   
  Last edited: 16/11/19 at 6:15 PM
  Hoàng_Long and quydtkt like this.
 3. Hoàng_Long

  Hoàng_Long New Member

Chia sẻ trang này

Loading...