Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Hỏi Về Dùng Đệ Quy Trong Linked List

Discussion in 'Java Project' started by Jio Freed, 11/4/18.

 1. Jio Freed

  Jio Freed New Member

  Chào mọi người, em là newbie. Nay xin mạo muội hỏi các tiền bối
  Em muốn hỏi đề như trong hình, em có một linked list có các node là các số nguyên, thực hiện tính tổng các số chẵn, lẽ hoặc tổng tất cả bằng đệ quy
  Vì không có tham số nên em không biết dùng đệ quy làm sao ạ. Mong các tiền bối chỉ giáo

  [​IMG]

  Đây là code khi em không dùng đệ quy:
  PHP:
  @Override
      
  public int CountOddNum() throw NoSuchElementException{
          if (
  head == null)
              throw new 
  NoSuchElementException("List is empty!");
          else{
              
  Node tmp head;
              
  int max 0;
              
  int t 0;
              while (
  tmp.getNext() != null){
                  if (
  tmp.getData()%!= 0){
                      
  max+ = tmp.getData();
                      
  t++
                  }
                  
  tmp tmp.getNext();
              }
              if (
  == 0)
                  throw new 
  NoSuchElementException("List doesn't have odd number");
              return 
  max;
          }
      }
   
  Last edited: 11/4/18
 2. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

 3. Jio Freed

  Jio Freed New Member

  Đã chỉnh sửa :)
  Cảm ơn bạn, nhưng mình chỉ copy 1 đoạn code nhỏ nên thiết nghĩ cũng ko cần phải up hết lên
   
  D.A.N_3002 likes this.
 4. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Vấn đề này cũng không khó lắm, để mk làm 1 Vd về tính tổng nhé :) Ở đây mk dùng ArrayList cho nhanh nhé :)
  PHP:
  import java.util.ArrayList;

  public class 
  Suppose_Sum
  {
      public static 
  ArrayList<Integerarr;
     
      public static 
  Integer Sum(int inint location)
      {
          if(
  location == arr.size())
          {
              return 
  in;
          }
          else
          {
              
  in += arr.get(location);
              return 
  Sum(inlocation 1);
          }
      }
     
      public static 
  void main(String[] args)
      {
          
  // Thêm phần tử
          
  arr = new ArrayList<>();
          for(
  int i 0<= 10i++)
          {
              
  arr.add(i);
          }
         
          
  System.out.println(Sum(00));
      }
     
  }
  Đây là Output :
  [​IMG]
   
 5. Jio Freed

  Jio Freed New Member

  Cảm ơn bác nhưng theo trong hình đề yêu cầu dùng Linked List
   
 6. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Tạo 1 ArrayList, chạy hàm for để add tất cả phần tử trong Linked List vào ArrayList đó :))
   
 7. Jio Freed

  Jio Freed New Member

  Code của bác mình chưa hiểu lắm, hàm sum bác cho tham số đầu vào là gì thế? in với location là gì vậy?
   
  D.A.N_3002 likes this.
 8. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  "in" là số hạng thứ nhất
  "location" là vị trí của số hạng thứ 2 trong ArrayList và cũng là điều kiện để dừng Đệ Quy
   

Chia sẻ trang này

Loading...