Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Hỏi về câu lệnh Delete khóa tham chiếu trong c#

Discussion in 'Ngôn ngữ lập trình khác (Pascal, C#, VB, ...)' started by vanchuong, 2/12/13.

 1. vanchuong

  vanchuong Member

  Em có 2 table: TblNhanVien và TblGiaoPhong
  MaNV là khóa chính, TblGiaoPhong có khóa phụ tham chiếu là MaNV
  Khi Thực thi btnXoa ở form nhân viên thì nó bị ràng buộc ở TblGiaoPhong không xóa được!
  Có cách nào để xóa tất cả những khóa phụ được tham chiếu ko ạ!
   
 2. tranhuyvc

  tranhuyvc Administrator Staff Member

  Bạn xóa theo thứ tự ngược lại, phải xóa 'con' trước mới đến 'cha' nhé
   
 3. longlv.th

  longlv.th Active Member

  Không cần phải thế đâu Huy :D

  Em làm như sau nhé, trong tblGiaophong chỗ mà trường khóa ngoại
  "MaNV" int Constraint FK_MaNV REFERENCES tblNhanvien(MaNV) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
   
 4. tranhuyvc

  tranhuyvc Administrator Staff Member

  cũng được, just other solution ^_^
   

Chia sẻ trang này

Loading...