Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Hỏi về bài tập về lớp trong java

Discussion in 'Trao đổi về thuật toán' started by thinhdd93, 22/1/17.

 1. thinhdd93

  thinhdd93 New Member

  Mình mới học về java, có 1 bài như sau: tạo 1 class SinhVien, nhập vào thông tin của 5 sinh viên, sau đó in ra thông tin về các sinh viên đó. NẾU SINH VIÊN NÀO TRÙNG TÊN THÌ CHỈ IN RA TÊN SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬP VÀO ĐẦU TIÊN.

  Mình gặp khó khăn về thuật toán ở phần in lớn. Mọi người giúp mình với.
   
 2. huynhtram

  huynhtram New Member

  public class Student {
  private String name;
  private String mssv;

  public String getMssv() {
  return mssv;
  }

  public void setMssv(String mssv) {
  this.mssv = mssv;
  }

  public String getName() {
  return name;
  }

  public void setName(String name) {
  this.name = name;
  }

  }


  public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Vui lòng nhập thông tin của 5 sinh viên");
  List<Student> students = new ArrayList<>();
  Scanner input = new Scanner(System.in);
  for(int i = 0; i < 5; i++){
  Student student = new Student();
  System.out.println("Nhập thông tin của student " + (i + 1) + " :");
  System.out.println("Tên: ");
  student.setName(input.nextLine());
  System.out.println("MSSV: ");
  student.setMssv(input.nextLine());
  students.add(student);
  }

  for (int i = 0; i < students.size(); i++) {
  boolean flagCompare = false;
  int order = 0;
  for (int j = 0; j < students.size(); j++) {
  if(i == j){
  continue;
  }
  if(students.get(i).getName().equalsIgnoreCase(students.get(j).getName())){
  if(i < j){
  continue;
  }else {
  flagCompare = true;
  order = j;
  break;
  }
  }

  }
  if(!flagCompare){
  System.out.println("Tên sv "+(i + 1)+": " + students.get(i).getName());
  System.out.println("MSSV: " +students.get(i).getMssv());
  System.out.println();
  }else {
  System.out.println("Sinh viên này bị trùng tên với sinh viên thứ "+(order + 1)+"");
  System.out.println();
  }
  }
  }

  }
   
 3. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Gì vậy bạn @huynhtram, bạn làm dùm à?
   
 4. huynhtram

  huynhtram New Member

  Không biết nói bằng lời như thế nào, nên viết code, không có làm giùm, chỉ là hướng dẫn thôi.
   
 5. thinhdd93

  thinhdd93 New Member

  Cảm ơn a, trong bài có một vài câu lệnh e chưa học nên sẽ cố hiểu thuật toán :D
   
 6. badboy3283

  badboy3283 Active Member

  Và rồi bạn ấy copy paste rồi gửi cho thầy, học gì đây ta?
   
  JackV likes this.
 7. Duc NGUYEN

  Duc NGUYEN New Member

Chia sẻ trang này

Loading...