[Hỏi]Quản lý Danh Bạ (hỏi ý kiến chức năng)

thanhlikes09bkdn

Active Member
16/11/11
166
32
28
28
itfdanang
Mình đang làm cái đồ án mạng(Làm cũng tàm tạm) mà thấy giống cái bài tập bình thường quá!
Kết nối cơ sở dữ liệu MySql(Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm). Một số thông tin cơ bản về thuê bao. Thấy đơn giản quá. Nên muốn hỏi ý kiến mọi người?
Có nên bổ sung thêm cái gì không. Chứ đem đi bảo vệ thấy nguy hiểm trùng trùng!
 

vtcNew

Active Member
8/10/11
252
60
28
- Sao lưu , backup CSDL lên web service nào đấy
- Chức năng gọi nhóm
- Cài đặt số , nhóm yêu thích , ....
...
 

JackV

Administrator
Staff member
Mình đang làm cái đồ án mạng(Làm cũng tàm tạm) mà thấy giống cái bài tập bình thường quá!
Kết nối cơ sở dữ liệu MySql(Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm). Một số thông tin cơ bản về thuê bao. Thấy đơn giản quá. Nên muốn hỏi ý kiến mọi người?
Có nên bổ sung thêm cái gì không. Chứ đem đi bảo vệ thấy nguy hiểm trùng trùng!
Yêu cầu riêng là thế nào, sao giống ném lựu đạn vậy, ai biết yêu cầu thế nào mà góp ý đây.

Thông thường thì các đồ án người ta yêu cầu phải hiện thực được cơ bản các kiến thức đã học là chính, việc làm bóng bẩy và đa chức năng nó chiếm khoảng 20%, vậy nên không phải lo quá đâu. Bạn biết thời gian cho mỗi buổi thuyết trình là bao nhiêu rồi, nếu bạn đi sâu vào các vấn đề phụ và các chức năng do bạn thêm vào xem như bạn lạc đề mất thời gian.
 

thanhlikes09bkdn

Active Member
16/11/11
166
32
28
28
itfdanang
Đề tài:
Sử dụng Socket trong Java xây dựng ứng dụng quản lý danh bạ điện thoại theo mô hình Client - Server.
Thì chủ yếu chú trọng đến mô hình, giao thức sử dụng. Ý mình là mở rộng thêm một số chức năng gì đó cũng tuân thủ mấy cái này ấy