[Hỏi]Lỗi truyền tham số có dấu trong PROCEDURE MySQL

thanhlikes09bkdn

Active Member
16/11/11
166
32
28
28
itfdanang
Khi mình truyền xâu String(Chữ có dấu) cho thủ tục thì nó báo lỗi này:
Illegal mix of collations (utf8_general_ci,IMPLICIT) and (utf8_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '='
Bác nào đã gặp lỗi này thì chỉ em tý :D