Hướng dẫn sử dụng JPA + EJB 3.0 trên eclipse.

khanhglvn

New Member
24/3/10
18
0
0
JPA hay còn được gọi là Java Persistence API là một framework dựa trên ngôn ngử lập trình Java dung để quản lý cơ sở dử liệu (Bao gồm các mối quan hệ của cơ sở dử liệu). Thông qua các POJO (Plain Old Java Object) , EJB cũng được coi là 1 POJO. EJB là các đối tượng hoạt động trong trình chứa EJB của máy chủ J2EE. Đây là điểm khác biệt giữa J2SE (không có EJB) và J2EE. Nó cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ xử lý giao dịch (transaction), phân tán,nhằm giúp các nhà phát triển viết các ứng dụng qui mô lớn hiệu quả hơn, mang tính mở rộng cao hơn phân tán. EJB được chia làm hai loại chính là Entity Bean, và Session Bean và một loại nữa là Massage Bean.
JPA sẽ tạo ra các đối tượng (Entities) dùng để ánh xạ đến CSDL(Cở sở dử liệu) người dùng sử dụng một cách hợp lý. Bây giờ bắt đầu nhé:
Ta có 1 CSDL tên BankDB có bảng AllPeople như sau :

Bây giờ mở Eclipse lên tạo 1 mới 1 Enterprise Project như sau:

Chọn Enterprise Application Project sau đó thì sẽ xuất hiện bảng này :

Chúng ta dùng server là jboss phiên bản thứ 5. Phiên bản của gói ear là 5.0. phần configuration để nguyên như thế. Sau đó bấm next sẽ ra bảng này:


Bấm vào New module sẽ ra bảng này : ở đây bỏ chọn Application client module và Connector module. Chỉ sử dụng EJB module và Web module. EJB sẽ làm Model còn web module sẽ đảm nhận nhiệm vụ như 1 View và Controller (Thông qua JSP và Servlet). Sau đó thì nhấn Finish.
Bây giờ bắt đầu kích hoạt JPA framework bằng cách nhấn chuột phải vào EJB module và chọn properties :

Sau đó điền tìm đến mục project Facets hoặc là đánh “face” tìm cho nhanh rồi chọn vào JPA sau đó thì chọn OK . vậy là kết thúc các bước chuẩn bị tiếp theo sẽ là phần tạo đối tượng ánh xạ dử liệu JPA.