hòi cách khai báo <> trong java.

son8xvn

New Member
1/8/11
4
0
0
ArrayList<String> test = new ArrayList<String>();
mình dùng PHP chưa thấy kiểu khai báo có dấu <>,
bạn nào có thể giải thích giúp mình kiểu khai bao này trong Java là thế nào ko ạ ???
sao lại có <String> sau ArrayList và cặp <> có ý nghĩa gì ạ ???
 

lanquansan

Member
26/7/11
43
0
6
Ðề: hòi cách khai báo <> trong java.

mình dùng PHP chưa thấy kiểu khai báo có dấu <>,
bạn nào có thể giải thích giúp mình kiểu khai bao này trong Java là thế nào ko ạ ???
sao lại có <String> sau ArrayList và cặp <> có ý nghĩa gì ạ ???
không biết java có giống C# không nhưng mình đoán là giống, đây là khai báo kiểu list("danh sách").Như bạn khai báo trên là một list danh sách các chuỗi, nó cũng tương tự như khai báo mảng thôi, hay cái là list thì nó không có bị giới hạn như mảng.
 

rucvan

New Member
30/5/11
14
1
0
29
Hà Nội
Ðề: hòi cách khai báo <> trong java.

mình dùng PHP chưa thấy kiểu khai báo có dấu <>,
bạn nào có thể giải thích giúp mình kiểu khai bao này trong Java là thế nào ko ạ ???
sao lại có <String> sau ArrayList và cặp <> có ý nghĩa gì ạ ???
Chào!
Đây là ý hiểu của mình về vấn đề bạn đang gặp phải.
Mình xin nói luôn là C# cũng có cách khai báo một list giống trong java.
ArrayList<Kiểu dữ liệu> tênList = new ArrayList<kiểu dữ liệu>([độ rộng]);
là để khai báo một colection trong C# hoặc Java.
về colection thì bạn chỉ cần hiểu nó cũng là một kiểu giống với mảng nhưng nó hay hơn mảng, đa năng hơn mảng ở chỗ là nó có thể chứa mọi đối tượng thuộc các kiểu khác nhau. Kể cả các đối tượng có kiểu tham chiếu do bạn tạo ra. trong khi mảng là tập hợp của các phần tử có cùng chung một kiểu dữ liệu. Nhưng nhiều khi ArrayList trở lên không an toàn để giải quyết được việc đó người ta dùng tới giải pháp gọi là "generics"
tức là khai báo một ArrayList mà có quy định về kiểu dữ liệu như mình ghi ở trên.
Ngày trước mình cũng có thắc mắc. như thế thì khai báo mảng và arraylist thì có gì khác nhau. Nhưng một thời gian dùng mình thấy hai cái đó có những phương thức hay khác nhau nên có khi thì dùng mảng có khi dùng ArrayList bạn ạ