Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Giới thiệu về B-Tree

Discussion in 'Trao đổi về thuật toán' started by Lộc Võ, 11/12/17.

  1. Lộc Võ

    Lộc Võ New Member

    Hầu hết các cấu trúc dữ liệu ta biết như array, linked list, binary tree, red-black tree đều load dữ liệu lên RAM và xử lý trên đó. Tuy nhiên với các dữ liệu lớn thì ko thể load hết lên RAM để xử lý được. Chi phí của việc đọc từ hard disk thì lại quá lớn do đó nếu có cách nào giảm số lần truy xuất xuống hard disk thì tốt. B-Tree sinh ra để giải quyết chuyên này. Trong bài viết dưới đây, team Grokking giới thiệu lại ngắn gọn về B-Tree, một cấu trúc dữ liệu có tầm ứng dụng khá rộng rãi. Các bạn nào chưa biết tham khảo thử nhé.

    https://engineering.grokking.org/gioi-thieu-b-tree/
     

Chia sẻ trang này

Loading...