Giải thích giúp mình về gói java.util

Dinh Duy Trong

New Member
3/7/12
4
0
1
28
Tiếng Anh mình hơi kém nên đọc không hiểu lắm về gói java.util, đặc biệt là class Hashtable. Các bạn giải thích nghĩa giúp mình với. Theo ý hiểu và có ví dụ là tốt nhất, vì mình có đọc tài liệu trên mạng rất khó hiểu. Cảm ơn bạn trước.
 

thien_menh

Moderator
Staff member
28/4/12
43
23
8
30
Class Util được thiết kế để sử dụng ở bất kì class được định nghĩa. Thường được sử dụng khi cần tạo ra các kiểu dữ liệu như List, Map, Set... HashTable được tạo ra như một dạng của Map trong đó phần tử là 1 cặp <key, value>. Developer có thể lấy dữ liệu (value) từ HashTable thông qua việc get key tương ứng. Key là một object nên có kiểu linh động hơn so với việc lấy phần tử chỉ dựa theo index.

Map còn có 1 dạng khác là HashMap. HashMap ko hỗ trợ đồng bộ (synchronize) khi thực thi, trong khi HashTable hỗ trợ đồng bộ nên HashTable thực thi chậm hơn.