Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Giải mã "Mật mã Beale" tìm kho báu

Discussion in 'Dự Án Text To Code Decryption' started by JackV, 1/9/17.

  1. JackV

    JackV Administrator Staff Member

    cơ hội cho mọi người :D xem nội dung đã giải mã và cách giải mã tại https://en.wikipedia.org/wiki/Beale_ciphers

    Thấy nó cũng giống cái nội dung của dự án Text to code decryption này nên đưa về đây tham khảo, hee
     

Chia sẻ trang này

Loading...