Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Giúp mình về socket.

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng server-client desktop' started by ZzkensinzZ, 2/12/15.

 1. ZzkensinzZ

  ZzkensinzZ New Member

  Bài này mình làm dạng server -client.Khi client nhập 1 chuỗi thường thì server sẽ đổi thành chuỗi hoa.Chương trình đã chạy nhưng chỉ chạy 1 lần.Bây giờ mình muốn có vòng lặp cứ client nhập thì server xử lý và trả kết quả đến khi client nhập chuỗi exit thì kết thúc.MÌnh cho vòng lặp while vô client nhưng cứ báo lỗi ngay chỗ is.close() .Có cách nào giải quyết không mấy bạn.
  Cảm ơn.

  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.BufferedWriter;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.i:confused:utputStreamWriter;
  import java.io.PrintWriter;
  import java.net.Socket;
  import java.util.Scanner;

  public class ClientDoiChu {
  public static void main(String[] args) {

  try {
  //b1 ket noi
  Socket server=new Socket("localhost",3000);

  //b2 khai bao
  BufferedReader is=new BufferedReader(new InputStreamReader(server.getInputStream()));
  BufferedWriter os=new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(server.getOutputStream()));
  Scanner scanner=new Scanner(System.in);

  //b3 Xu ly nhap du lieu
  while(true){
  String str;

  System.out.print("Nhap chu: ");
  str=scanner.nextLine();

  //b4 chuyen du lieu den server
  os.write(str);
  os.newLine();
  os.flush();

  //b5 nhan ket qua tra ve
  String kq=is.readLine();

  //b6 thong bao ket qua
  System.out.println("Chuoi da xu ly: "+kq);
  }
  //b7 ket thuc
  is.close();
  os.close();
  server.close();

  } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  }
  }
  }
   
 2. Joe

  Joe Thành viên VIP

  The principles of every communication are:
  - You speak I listen - I speak you listen.
  - Not Both speak
  - Not both listen
  - Not I speak alone in an empty room
  - Not you speak alone in an empty room
  - Not I listen alone in an empty room
  - Not you listen alone in an empty room
  meaning: You speak and listen alone in an empty room.
   
 3. Paul

  Paul New Member

  Loop while can't stop
   

Chia sẻ trang này

Loading...