giúp mình chuyển code C này sang java với :(

Thienluc

New Member
5/3/20
1
0
1
Vietnam
Code:
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  int n;
  printf("Nhap gia tri n:"),scanf("%d",&n);
 for (int i=1;i<=n;i++)
 {
  for (int j=1;j<=n;j++)
  if (i>j)
  {
   printf("%d ",i-j+1);
  }
  else
 {
   printf("%d ",j-i+1);
 }
 printf("\n");
}

}
 
Last edited by a moderator:

quydtkt

Administrator
1/11/19
365
35
28
26
Java:
import java.util.Scanner;

public class Main {
 
  public static final void main(String[] args) {
    int n;
    Scanner scanner;
   
    scanner = new Scanner(System.in);
   
    System.out.print("Nhap gia tri n:");
    n = scanner.nextLine();

    for (int i = 1; i < = n; i++) {
      for (int j = 1; j < = n; j++) {
        if (i > j) {
          System.out.printf("%d ",i - j + 1);
        }
        else {
          System.out.printf("%d ",j - i + 1);
        }
       
        System.out.print("\n");
      }
    }
  }
}
Bài này chỉ gồm những lệnh rất cơ bản, chỉ cần học 4-5 bài đầu tiên về Jaba cơ bản là có thể làm được. Bạn cứ cố gắng làm từ từ là sẽ lên tay thôi.
Chúc bạn thành công :)
 
Last edited by a moderator: