Giúp fix lỗi tài khoản

Nguyễn Văn Nam

New Member
17/6/14
10
2
0
31
Mình có username đăng nhập diễn đàn là duongfonui, khi mình lấy mật khẩu lại thì hệ thống gởi mail về đổi mật khẩu mới nhưng nó đổi luôn username thành name luôn, BQT giúp mình sửa lại username với.

Ảnh chụp từ mail lấy mật khẩu: