Giúp em vấn đề về bắt sự kiện trong Jcombobox.

trinetlx

New Member
5/5/15
5
0
1
25
Em đang code 1 cái app quản lí dùng swing của java. Code tới đoạn bắt sự kiện các item trong jcombobox để load database từ MSA lên jtable. Nhưng không biết sao mà code của em nó không chạy. Mọi người góp ý giúp em với. Em mới học java thôi, có gì sai mong mọi người chỉ bảo.
PHP:
  private void comboMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                  
    String sql="Select * from qltcdd";
    try {
      pst=conn.prepareStatement(sql);
      rs=pst.executeQuery();
    while (rs.next())
      {
        String nme = rs.getString("loaithevamenhgia");
        Object num = rs.getObject("dongia");
        if (combo.getSelectedItem() .equals ("nme"))
        {  
          a=count;
          bangDL.setValueAt("A", a,2 );
          break;
                
        }
        count++;
      }
    }
      
    catch(Exception e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,e);
        }
  }
 
Sửa lần cuối:

smilequangkk

Member
18/12/12
108
19
18
26
1, Kiểm tra xem đã truy xuất được dữ liệu từ DB chưa.
2, Khi load data mới vào Table thì nên dùng DefaultTableModel, cái setValue chỉ khi bạn muốn chỉnh sửa 1 dòng nào đó đã tồn tại trên Table
 

trinetlx

New Member
5/5/15
5
0
1
25
1, Kiểm tra xem đã truy xuất được dữ liệu từ DB chưa.
2, Khi load data mới vào Table thì nên dùng DefaultTableModel, cái setValue chỉ khi bạn muốn chỉnh sửa 1 dòng nào đó đã tồn tại trên Table
OK. Em cám ơn anh, ra là setvalue chỉ chỉnh đc khi có dữ liệu trên bảng thôi sao ạ.