Giúp em chút về tham chiếu trong java với ạ?

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

CuDer

New Member
23/4/20
26
0
1
Viet Nam
Em có bài tập là làm một ứng dụng quản lí sinh viên dự thi đại học.Đề bài như này ạ.
1.Xây dựng lớp đối tượng tỉnh thành:
Tên tỉnh: String
Mã tỉnh: int <mã tự động tăng>
2.Xây dựng lớp đối tượng thí sinh:
Mã thí sinh: int <bắt đầu từ 10000>
Tên thí sinh: String
Mã quê quán <tham chiếu đến đối tượng tỉnh thành>
Ngày tháng năm sinh: String
Giới tính: boolean <Nam = true, Nữ = false>
Điểm toán: float <0.0 – 10.0>
Điểm lý: float <0.0 – 10.0>
Điểm hoá: float <0.0 – 10.0>

Em muốn hỏi cái dòng bôi đỏ có phải là trong class thi sinh thì cái mã quê quán kia là thuộc tính có kiểu dữ liệu là tinh thanh đúng không ạ?
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,969
1,310
113
Nhờ làm dùm, giải đề dùm, xin code mẫu, phân tích dùm, không nỗ lực tự hiện thực các vấn đề cơ bản để tích lũy kinh nghiệm.
More: click HERE
Thread closed due to violation: Nhờ làm dùm
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)