Giúp! Add Dữ Liệu Vào Database

Long deep try

New Member
29/11/19
4
2
3
20
Hiện tại em đang muốn add cùng lúc tất cả dữ liệu trong bảng(khung đen) vào sql bằng nút thanh toán(khung đỏ) thì phải làm sao ạ.
 

Attachments

quydtkt

Administrator
1/11/19
389
38
28
27
Bạn có thể duyệt từng dòng để add lần lượt chúng vào database và kết hợp với transaction
 

quydtkt

Administrator
1/11/19
389
38
28
27
Nếu bạn không sử dụng database framework như hibernate thì có dùng Statement hoăc PrepareStatement để lưu từng dùng dữ liệu thông qua vòng lăp for/while. Tuy nhiên, nếu trường hợp 1 dòng bị lỗi thì các dùng trước đó vẫn sẽ được lưu lại (trường hợp này dễ gây ra lỗi sau này).
Để dữ liệu chỉ được lưu khi toàn bộ các câu lệnh insert đều chạy thành công thì có thể dùng transaction.
Bạn có thể tham khảo thêm tại https://www.mkyong.com/jdbc/jdbc-transaction-example/