Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Giúp đỡ về in xâu nhị phân!

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng chạy console, applet' started by Ck-boy, 23/1/13.

 1. Ck-boy

  Ck-boy New Member

  Mình có 1 bài toán: liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n.
  Mình làm theo hướng:
  - Với n = 0, in ra 2 chuỗi "0", "1".
  - Với n = 1, thêm "0" hoặc "1" vào đầu các xâu tương ứng với n = 0 để tạo ra các xâu mới: "00", "01", "10", "11".
  ...
  - Với n = k, thêm "0" hoặc "1" vào đầu các xâu tương ứng với n = k - 1 để tạo ra các xâu mới.
  Mình ko viết dc giải thuật cho suy nghĩ này. Mong các bạn giúp đỡ.
  Thanks all !
   
 2. monday0rsunday

  monday0rsunday Active Member

  cái này thì ko phức tạp lắm. bạn cần in các dãy số từ
  00...0 (n số 0) --> 11...1 (n số 1)
  nếu chuyển mỗi dãy nhị phân thành 1 số thập phân thì bạn cần in từ 0--> 2 mũ n -1
  Do đó tư tưởng ở đây sẽ là bạn in các dãy ứng với số thập phân tăng dần.
  00..000, 00..001, 00...010, 00.011, .... 11...111
  Thuật toán: dùng 1 vòng lặp in các dãy n số ứng với số thập phân 0,1,2,..,x,x+1,...,(2 mũ n-1)
  Giả sử bạn đang in số x, ứng với dãy xxxxxxxxxxx, khi đó, bạn muốn in số x+1 thì bạn làm như sau: cộng nhị phân với 1, cộng nhị phân giống như cộng thập phân thôi.
  mô tả ví dụ(5 chữ số), giả sử có : x=10011
  bạn sẽ duyệt chữ số từ phải qua trái, nếu gặp 1, thì bạn lật số đó thành 0, duyệt tiếp. nếu gặp 0, bạn lật số đó thành 1 và dừng lại. khi đó bạn có số x+1
  ta bắt đầu:
  chữ số cuối cùng là 1 --> lật sang 0, tiếp
  chữ số trước cuối cùng là 1 --> lật sang 0, tiếp
  chữ số ở giữa là 0--> lật sang 1, dừng.
  và số bạn thu được sẽ là 10100
  thuật toán cứ áp dụng như thế đến maxium
  Duoi day la code minh viet, do dang cai lai window nen minh chua chay thu
  Code:
  // in day so ra man hinh
  public void println(byte[] cs){
    if(cs!=null){
      for(int i=0;i<cs.length;i++){
        System.out.print(cs[i]);
      }
    }
    System.out.println();
  }
  // liet ke tat ca day so 0,1 do dai n
  public void list(n){
    if(n>0){
      byte[] seq = new byte[n];
      for(int i=0;i<n;i++){
        seq[i] = 0;
      }
      int i=n-1;
      // moi vong lap la 1 lan tinh so moi
      while(i!=-1){
        i = n-1;
        println(seq);
        // moi vong lap la 1 lan duyet tu phai sang trai cho den khi gap so 0
        // khi seq = {1,1,1,....,1,1} thi i se bi giam xuong -1, chuong trinh se dung lai vi (while(i!=-1))
        while(i>=0 && seq[i]!=0){// minh vua sua lai thu tu, phai cho i>=0 dung truoc, neu ko ArrayIndexOutOf....
          seq[i] = 0;// lat 1 --> 0
          i--;
        }
        if(i>=0)
          seq[i] = 1;// lat 0 --> 1
      }
    }
  }
  
  minh vua sua lai code, doi lai vi tri i>=0, neu khong khi i=-1 thi seq se khong ton tai, va xay ra loi ArrayIndexOutOf....
   
  Vinh Phat and Ck-boy like this.
 3. Joe

  Joe Thành viên VIP

  Hi ck-boy
  The way MondayOrSunday described works best with a recursive method. Sorry that I don't spoonfeed you with a snippet :D
   
  Ck-boy likes this.
 4. nguyenson197

  nguyenson197 Member

  PHP:
  /**
  *
  * @author NguyenSon
  */
  public class NhiPhan {
      static 
  int x[] = new int[30];
      static 
  void deQuy(int iint n) {
          for (
  int k 0<= 1k++) {
              
  x[i] = k;
              if (
  == 1) {
                  for (
  int j 0nj++) {
                      
  System.out.print(x[j]);
                  }
                  
  System.out.println("");
              } else {
                  
  deQuy(1n);
              }
          }
      }
      static 
  void nhiPhan(int n) {
          
  deQuy(0n);
      }
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  nhiPhan(4);
      }
  }

  output:
  0000
  0001
  0010
  0011
  0100
  0101
  0110
  0111
  1000
  1001
  1010
  1011
  1100
  1101
  1110
  1111
   
  Ck-boy likes this.
 5. monday0rsunday

  monday0rsunday Active Member

  @Joe: cách mình nêu ko cần phải dùng đến đệ quy, 2 vòng for, 1 vòng để duyệt từ 1-->n (có thể thay bằng vòng while, để tránh tràn số khi n lớn, khi đó chỉ việc kiểm tra chỉ số lật quay lui về vị trí index 0 mà chưa kết thúc là được), 1 vòng để lật số như trên
  đệ quy được cái ngắn gọn mạch lạc nhưng cực tốn bộ nhớ , vì thế ko nên dùng đệ quy khi có thể ko dùng, hoặc dùng khi cảm thấy đệ quy tối ưu hơn so với ko đệ quy
  PS: sao bạn ko viết tiếng việt nhỉ?
   
  Ck-boy likes this.
 6. Joe

  Joe Thành viên VIP

  MondayOrSunday,
  I am a whitey:)and my girlfriend is an American Vietnamese. She taught me to speak and read Vietnamese but not how to write Vietnamese because of the weird accents and strange grammar ;) I don't understand all the postings here. For example, you wrote "sao bạn ko viết tiếng việt nhỉ? " What is KO? I guess CO (to have or an aunt?)
  Well, to your question: Your question touches a very thorny point. Optimal code or beautiful code is not only the question of taste but a religious belief. Nguyenson's recursive method deQuy() is fine. Dot!
   
  Ck-boy likes this.
 7. monday0rsunday

  monday0rsunday Active Member

  nếu thế thì bạn rất giỏi tiếng Việt đó. "ko" là mình viết tắt của "không", cũng như tiếng Anh "good night" bạn viết là "g9"
   
  Ck-boy likes this.
 8. Joe

  Joe Thành viên VIP

  Ahhhhh:)) Thanks a lot. It's because my parents are from different nations. My father is French, my mother is German, I was born in San Diego and fall in love with an American Vietnamese...Dad in French, mom in German, outside in English, with girlfriend in broken Vietnameseb-) g9? Gosh! Where did you grasp this "language"?
   
  Ck-boy likes this.
 9. anhdiepmmk

  anhdiepmmk Member

  Code:
  /*
  * To change this template, choose Tools | Templates
  * and open the template in the editor.
  */
  package algorithms;
  
  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStreamReader;
  
  /**
  *
  * @author anhdiepmmk
  */
  public class Algorithms {
  
    private static int[] mangNhiPhan;
    private static int n;
  
    /**
    * @param args the command line arguments
    */
    public static void main(String[] args) throws IOException {
      // TODO code application logic here
   
      System.out.print("Mời nhập n: ");
     n = Integer.parseInt(br.readLine());
  
      mangNhiPhan = new int[n];
  
      nhiPhan(0);
   
    }
  
    /**
    * In mảng 1 chiều ra màn hình
    *
    * @param array mảng muốn in ra
    */
    private static void xuat(int[] array) {
      for (int i = 0; i < array.length; ++i) {
        System.out.print(array[i] + " ");
      }
      System.out.println();// Xuống dòng
    }
    private static void nhiPhan(int i) {
      for (int j = 0; j <= 1; ++j) {
        mangNhiPhan[i] = j;
        if (i == n - 1) {
          xuat(mangNhiPhan);
        } else {
          nhiPhan(i + 1);
        }
      }
    }
  
  }
  
   
  Ck-boy likes this.
 10. Vinh Phat

  Vinh Phat New Member

  Mình chưa hiểu thuật toán quay lui này lắm, Ck-boy bạn có thể giải thích cho mình một lần nữa được không.
  Cám Ơn Bạn :(
   
 11. nguyenson197

  nguyenson197 Member

  Show code được không monday0rsunday
   
  Ck-boy likes this.
 12. Ck-boy

  Ck-boy New Member

  Tks all!!!
  Mình chưa hiểu rõ thuật toán quay lui lắm, cũng có code rồi, code giống của 2 bạn nguyenson197 với cả anhdiepmmk đấy, nhưng đọc ko hiểu được thuật toán của nó là như nào :(
  @mondayOrsunday: đọc phần giải thích trong bài của bạn thấy sáng ra nhiều rồi :D, cảm ơn nhiều.
   

Chia sẻ trang này

Loading...