[Giúp đỡ] Chương trình timezone client- server

leewanvu

New Member
1/4/15
3
1
0
27
Xây dựng chương trình hiển thị thời gian cho các vùng quốc gia
- Chương trình Client đồ họa một đồng hồ, cho phép người dùng chọn
vùng của một quốc gia.
- Chương trình Server tính và gửi trả thời gian về cho client.
******Bạn nào làm rồi cho mình ít kinh nghiệm về hướng làm với???
 
 • Like
Reactions: sukhoidau.1

tuvan1011

New Member
4/9/13
5
1
1
31
Code:
SimpleDateFormat sDF = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'");
    TimeZone timeZone = TimeZone.getTimeZone("Asia/Tokyo");
    TimeZone.setDefault(timeZone);
    Calendar now = Calendar.getInstance(timeZone);
    String created = timeZone.getDisplayName();
    System.out.println(now.getTime());
không rõ code này có đúng ý bạn không, mình set default "Asia/Tokyo" bạn có thể chọn theo ý bạn
http://joda-time.sourceforge.net/timezones.html