Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal
Tags:
 1. Nhoxx

  Nhoxx New Member

  Nó không hiểu cái biến cut[1].
  Code:
  for (String i : readFile) {
        String s []= file. split("\t") ;
        String split [] = cut[1].split(",") ;
        if(i.startsWith("#svTKB"))
        {  
          for(SinhVien sv : dsSinhVien){
            if(sv.getId().equals(split[0])){
              for(MonHoc mh : dsMonHoc){
                if(mh.getMaMH().equals(split[split.length-1])){
                  sv.addMonHoc(mh);
                }
              }
            }
          }
        }
   
 2. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Bạn sửa là s[1] là dc, cái kia mk vt nhầm
   
  Nhoxx likes this.
 3. Nhoxx

  Nhoxx New Member

  Code:
  Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1
      at Test.main(Test.java:222)
  khi thực thi nó báo lỗi này. lỗi này là ngay dòng
  Code:
  String split [] = s[1].split(",") ;
   
 4. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Ít nhất cũng phải sửa lại vd của mk chứ. Cái String file trong code của mk là Strin i của bạn đó. sửa lại thành
  PHP:
  String s []= isplit("\t") ;
   
 5. Sây

  Sây New Member

  String line = null;
  Scanner sc = new Scanner(new File("input.dat"));
  line = sc.nextLine();
  System.out.println(line);
  String[] a = line.split(",");

  while(sc.hasNextLine()){
  String[] x=line.split(",");
  if(line.equals("#SinhVien"))// fai la if(x[0].equals("#SinhVien"))
  {
  String[] b = line.split("\t");
  String ttsv = b[1];
  String[] c = ttsv.split(",");
  sinhvien.add(new SinhVien(c[0],c[1],c[2].charAt(0)));
  }


  các bác giúp em xem đọc file như v đúng chưa ạ
   
 6. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Bạn chạy thành công tức là code đúng :))
   
 7. Sây

  Sây New Member

  không chạy dc bác :(
   
 8. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Bạn đọc file như thế nào nếu như
  PHP:
  line sc.nextLine();
  nằm ngoài hàm while ?
   

Chia sẻ trang này

Loading...