Ghi file excel: Lấy nội dung chuỗi trong jTextfield và JComboBox đưa vào ô trong excel

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
1. Lấy nội dung chuỗi trong jTextfield và JComboBox đưa vào ô trong excel.
Cái này postay.
Mong ACE giúp với....
Ví dụ lấy số:
PHP:
        WritableSheet s2 = workbook.createSheet("Sheet2", 0);
        NumberFormat dp3 = new NumberFormat("#.###");
		WritableCellFormat dp3cell = new WritableCellFormat(dp3);
		n = new Number(3, 1, 3.1415926535, dp3cell);
		s2.addCell(n);
Nhưng mình lấy chuỗi không được:
PHP:
String string = txtHoLot.getText();
WritableCellFormat cf1 = new WritableCellFormat(StringFormulaCell.WritableFont);

2. Mình ghi utf-8 ko được, có ai ghi tiếng việt được ko? Giúp mình với...

Cái này nghiên cứu lâu rùi không được..huhu:confused:
 

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
Ðề: Ghi file excel: Lấy nội dung chuỗi trong jTextfield và JComboBox đưa vào ô trong excel

giúp mình với các bạn uj
 

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
Ðề: Ghi file excel: Lấy nội dung chuỗi trong jTextfield và JComboBox đưa vào ô trong excel

Mình tìm rồi và không thấy mục nào giải quyết được cả...Mong Huy giúp với...