Form Đăng Nhập

DuyHandsome Phạm

New Member
2/6/19
1
0
1
22
Chào mọi người.Mình đang gặp vấn đề trong đồ án JAVA sử dụng mô hình MVC akk
Mjk tạo 1 form đăng nhập lấy CSDL lưu trong SQL server khi đăng nhập thành công vào thì LOAD lên 1 view Khác vậy khi load lên view khác thì làm sao ở view đó lấy được tài khoản đăng nhập để iển thị lên VIEW vừa load sau đăng nhập akk .Mong các cao nhân chỉ với akk!Cảm ơn m.n
 

kienxx

Member
26/3/18
70
17
8
TPHCM
Đơn giản mà bạn, bạn chỉ việc khai 1 biến public static ở giao diện khi đăng nhập thành công. Và ở login form sau khi kiểm tra đúng thì gán biến đó theo username ở login form