Flamingo - Swing Ribbon Components

quachcuong171

Moderator
28/9/10
101
0
0
Flamingo Swing component suite
The goal of this project is to provide a Swing implementation of the Office 2007 ribbon container and related components. The components have consistent visuals under the existing core and third-party look-and-feels, respect the DPI settings of the user desktop and follow the core Swing guidelines in the external APIs and the internal implementation details.

This project is licensed under Berkeley Software Distribution (BSD) License and requires Java 6.0+ to run.

Screenshots:

File explorer for the local file system. Uses the file system breadcrumb bar, file viewer panel and command buttons.
demo: https://flamingo.dev.java.net/webstart/testFileExplorer.jnlp


File explorer for the three remote SVN repositories. Uses the SVN breadcrumb bar, file viewer panel and command buttons.
Demo: https://flamingo.dev.java.net/webstart/svnBrowser.jnlp


SVG file viewer for the local file system. Uses the breadcrumb bar, file viewer panel and command buttons with SVG-based icons.
Demo: https://flamingo.dev.java.net/webstart/svgViewer.jnlp


Ribbon component. Uses the ribbon and command buttons with SVG-based icons.
Demo: https://flamingo.dev.java.net/webstart/testBasicRibbon.jnlp

Full view at: https://flamingo.dev.java.net

Nói qua về dự án: là 1 dự án tạo ra nhằm đưa giao diện Ribbon vào swing of java như 1 component của hãng thứ 3, nó có thể sử dụng dụng bởi look and feel của chính nó hoặc 1 laf của hãng khác (nhưng chỉ 1 số component và các layer core). Ngoài ra nó còn có 1 số bộ công cụ khác học tập những gì đã có tren win7, vista trông thú vị lắm

Ưu: đẹp, ribbon tiện thao tác, nâng tầm giá trị của sản phẩm của bạn
Nhược: Code rất khó, hơi nặng, và chưa nhạy (bản chất của swing)