[Error Setup MySql] Lỗi phát sinh với Visual Studio 2010

thuanhooa

New Member
10/9/11
3
0
1
Mình vừa cài win 8 sau đó cài tiếp Visual Studio 2012 , rồi cài tiếp Office 2010...
Sau đó mình cài MySQL với bản cài đạt 5.5.27 down trên mysql.com nhưng đến phần Check Requirement thì trình cài đạt của mysql check phần Visual Studio Tools for Office 2010 là chưa có và bắt down về cài đặt nhưng khi bắt đầu cài đạt Visual Studio Tools for Office 2010 thì trình cài đạt lại báo là trong máy đã có Visual Studio Tools for Office 2010 rồi nên không cài dạt được
Mình đã thử mọi cách cài lại xoá visual xoa office roi cai mysql van bi tinh trang tren.... đã thử xoá
Visual Studio Tools for Office 2010 trong remove program trong control panel cũng vẫn bị lỗi trên

Có ai bị tình trạng này chưa.... giúp mình với