Em mới học Java, mọi người vào em hỏi lỗi này với ạ.

tranngocduy1

New Member
9/2/20
1
0
1
Gia Lai
C:\Users\HP\AppData\Local\NetBeans\Cache\11.3\executor-snippets\run.xml:24:
Cancelled by user.

mọi người cho em hỏi lỗi này là lỗi gì ạ. em tạo một project mới ở thư mục khác thì lại chạy được ạ. em cảm ơn !