e mới học java cần được giúp đỡ về mảng ạ

Đào Tú

New Member
17/4/17
3
0
0
24
dạ, e viết 1 đoạn code như hình, bài chữa mẫu của thầy giáo e thì dùng vòng lặp for each, nhưng e muốn viết cách khác bằng cách dùng vòng lặp do while, nhưng giờ e không biết tính tổng như thế nào, mong các a/c giúp e với ạ. Em cảm ơn ạ
bài này là cho người dùng nhập vào 1 biến mảng tĩnh 1 chiều và tính tổng các giá trị trong biến mảng ạ
 

Attachments

solitarysp

New Member
14/4/17
6
3
0
27
sao bạn lại để int i=0 ở trong while ????
mỗi lần nếu nó không ấn N thì nó lại sét i=0 lại.
và trong while còn không có i++ nữa , nghĩa là tất cả các lần lắp dù lặp lại bao nhiêu vẫn vẫn ở phần tử số 0???
 
  • Like
Reactions: Đào Tú
Có 1 thread 1 bạn vừa làm vụ nhật liên tục cho đến khi nhập n or N đây nè
http://congdongjava.com/forum/threads/toán-tử-so-sánh-or-không-hoạt-động.21899/

dù nhâp mang hay không thì bạn cũng ko cần biên mang trong while.
Bạn thử follow guide bên dưới

1. khai báo biến sum
2. while để nhập liệu
3. mỗi lần nhập được 1 số thì dùng Integer.parseInt() --> ra số
4. Cộng đồn vào biến sum ở (1)
5. Kết thúc while
6. in biên sum ra man hình

Cần support cụ thể bạn liên hệ qua chữ ký nhé.
tks
 
  • Like
Reactions: JackV and Đào Tú

Đào Tú

New Member
17/4/17
3
0
0
24
sao bạn lại để int i=0 ở trong while ????
mỗi lần nếu nó không ấn N thì nó lại sét i=0 lại.
và trong while còn không có i++ nữa , nghĩa là tất cả các lần lắp dù lặp lại bao nhiêu vẫn vẫn ở phần tử số 0???
tại e k set i=0 thì nó báo lỗi bác ạ
 

Đào Tú

New Member
17/4/17
3
0
0
24
Có 1 thread 1 bạn vừa làm vụ nhật liên tục cho đến khi nhập n or N đây nè
http://congdongjava.com/forum/threads/toán-tử-so-sánh-or-không-hoạt-động.21899/

dù nhâp mang hay không thì bạn cũng ko cần biên mang trong while.
Bạn thử follow guide bên dưới

1. khai báo biến sum
2. while để nhập liệu
3. mỗi lần nhập được 1 số thì dùng Integer.parseInt() --> ra số
4. Cộng đồn vào biến sum ở (1)
5. Kết thúc while
6. in biên sum ra man hình

Cần support cụ thể bạn liên hệ qua chữ ký nhé.
tks
hây, để e thử làm theo guide của bác xem ạ