Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

[Demo]Sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm thi

Discussion in 'Hướng dẫn người mới bắt đầu' started by JackV, 1/10/12.

 1. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Vấn đề sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm thi mình hiện thực thế này, các bạn mới đến với java có thắc mắc cứ thoải mái nêu ra để trao đổi nhé. Mình làm luôn phần đánh giá xếp loại
  PHP:
  class Student{
      public 
  Student(){}
      public 
  Student(String nameint mark){
          
  this.name name;
          
  this.mark mark;
      }
      private 
  String name;
      private 
  int mark;
      public 
  void setName(String name){
          
  this.name name;
      }
      public 
  String getName(){
          return 
  name;
      }
      public 
  void setMark(int mark){
          
  this.mark mark;
      }
      public 
  int getMark(){
          return 
  mark;
      }
  }
  PHP:
  import java.util.*;
  public class 
  SortVectorByStudentMark
  {
  //    public static void main(String args[])
      
  public static void main(String[] args)
      {
          
  Random rd = new Random(); //Doi tuong dung de phat sinh gia tri ngau nhien
          //tao 10 sinh vien voi so diem ngau nhien
          
  Vector<StudentvStudent = new Vector();
          
  System.out.println("Nhap ngau nhien 10 sinh vien");
          for (
  int i 1<= 10i++){
              
  String name "Student " i;
              
  int mark rd.nextInt(10);//lay gia tri ngau nhien trong khoang 10
              
  vStudent.add(new Student(namemark));
              
  System.out.println(name " - " mark); //in kiem tra cac student da tao
          
  }
          
  //Sap xep theo diem
          
  Collections.sort(vStudent, new Comparator() {
              public 
  int compare(Object aObject b) {
                  return (new 
  Integer(((Studenta).getMark())).compareTo(new Integer(((Studentb).getMark()));
              }
          });
          
  System.out.println("\r\nIn danh sach theo diem tu nho den lon");
          for (
  Student st vStudent) {
              
  System.out.println(st.getName() + " with mark " st.getMark() + " is "
                  
  + (st.getMark() >="OUT STANDING" st.getMark() >="EXCELLENT" st.getMark() >="GOOD" st.getMark() >="Average" "going to bad"));
          }

          
  Collections.reverse(vStudent);//dao nguoc danh sach
          
  System.out.println("\r\nIn danh sach theo diem tu lon den nho");
          for (
  Student st vStudent) {
              
  System.out.println(st.getName() + " with mark " st.getMark() + " is "
                  
  + (st.getMark() >="OUT STANDING" st.getMark() >="EXCELLENT" st.getMark() >="GOOD" st.getMark() >="Average" "going to bad"));
          }
      }

   
 2. nguyen huu huu

  nguyen huu huu New Member

  thank for sharing !
   
 3. hoadongtien47

  hoadongtien47 New Member

  Cảm ơn anh :D
   
 4. TrungHiếuVNTN

  TrungHiếuVNTN New Member

  Hay quá
   
 5. Tuan3T

  Tuan3T New Member

  Mong add giúp đỡ
  1. Tạo ra 1 màn hình có chỗ
   - Nhập tên sinh viên
   - Nhập mã sinh viên
   - Nhập điểm môn toán
   - Nhập điểm môn Văn
   - Có 1 nút submit , và 1 nút reset
  2. Sau khi nhập, bấm submit -> sinh viên này đc lưu vào database, nếu sinh viên này đã đc nhạp rồi thì đưa thôg báo: Sinh viên đã tồn tại.
   - hiển thị tất cả các sinh viên
   - bên cạnh sinh viên có chức năng: Update, Delete
   - Bấm Update -> có thể update đc thông tin sinh viên ý
   - Bấm delete thì delete sinh viên ý
   3. Bấm reset thì thông tin nhập sẽ mất hết và nhập từ đaauf
   

Chia sẻ trang này

Loading...