Dùng URL Rewriting trong Session Management (Quản lí phiên phản hồi)

javaUncle

New Member
1/7/16
18
0
1
24
Mọi người cho mình hỏi cách quan lí phiên (Session Management) dùng URL rewriting như nào thế ?
Đọc một đống tài liệu rồi nhưng thực sự vẫn không hiểu cách nó hoạt động ra sao, nguyên lí thế nào, how to code right nữa?