Dùng Bufferedwriter để ghi dữ liệu kiểu byte?

hoangsang

New Member
4/7/11
9
0
0
Mình muốn ghi dữ liệu kiểu byte xuống file. Dùng cách thông thường thì thấy ghi lâu quá. Mình rất muốn dùng Bufferedwriter nhưng lại không biết dùng cho kiểu dữ liệu byte sao cả. Các bạn giúp mình với nha.

Dưới đây là hàm writeByteFile của mình.

PHP:
public boolean writeByteFile(String fileName, byte[]data){
    File file = new File(fileName);
    if(!file.canWrite()){
      try {
        file.createNewFile();
      } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Không thể tạo file "+file.getName(),
            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return false;
      }
    }
    try {
      
      FileOutputStream fo = new FileOutputStream(file);      
      fo.write(data);
      fo.close();
      return true;
    } catch (Exception e) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Không thể ghi file "+file.getName(),
          "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
      return false;
    }
  }
 

hoangsang

New Member
4/7/11
9
0
0
Ðề: Dùng Bufferedwriter để ghi dữ liệu kiểu byte?

Hỏi xong thì tự xử đc rồi các bạn ah. hihi, lần nào cũng vậy, hỏi xong thì xử đc. Cũng tại thiếu căn bản quá nên mới khổ vậy

PHP:
public boolean writeByFile(String fileName, byte[]data){
    File file = new File(fileName);
    if(!file.canWrite()){
      try {
        file.createNewFile();
      } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Không thể tạo file "+file.getName(),
            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return false;
      }
    }
    try {
      
      //FileOutputStream fo = new FileOutputStream(file); 
      BufferedOutputStream fo = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(file));
      fo.write(data);
      fo.close();
      return true;
    } catch (Exception e) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Không thể ghi file "+file.getName(),
          "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
      return false;
    }
  }
 
20/5/10
144
2
18
Ðề: Dùng Bufferedwriter để ghi dữ liệu kiểu byte?

Ơ. bác này cũng hay thật nhỉ :))
Vậy hỏi bác 1 câu, xài Buffered có cái lệnh flush() đó xài để làm j và lúc nào thì xài đến :)