chuyển 1 dữ liệu về chuỗi String

vohoangan123456

New Member
7/10/13
9
0
1
28
TP HCM., Việt Nam
Code:
String sentence = InFromUser.readLine();
       if(sentence =="data"){
         System.out.print("successfull");
       }
Dòng lệnh của mình là như vậy. Lấy dữ liệu được gửi qua socket với dữ liệu là 1 chuỗi "data". Nhưng sao mình cho vòng if thì nó lại ko in ra successfull nhỉ. ai bít lỗi ở đâu chỉ giúp mình..thank
 

ForumModerator

enforcement Of Rules
18/4/11
157
10
18
Code:
String sentence = InFromUser.readLine();
       if(sentence =="data"){
         System.out.print("successfull");
       }
Dòng lệnh của mình là như vậy. Lấy dữ liệu được gửi qua socket với dữ liệu là 1 chuỗi "data". Nhưng sao mình cho vòng if thì nó lại ko in ra successfull nhỉ. ai bít lỗi ở đâu chỉ giúp mình..thank
Bạn đã post vào mục post demo, bài viết mới ở mục này không hiện thị trên danh sách bài viết mới của forum. Bạn tìm và post và chuyên mục tương ứng ở Hỗ trợ thực hành http://congdongjava.com/forum/#practice.37