Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Cho em hỏi về ModelMap trong spring

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng server-client desktop' started by QuangTrung93, 2/8/16.

 1. QuangTrung93

  QuangTrung93 Member

  Mọi người cho em hỏi tại sao trong đoạn code này mặc định model là một BindingAwareModelMap object, thứ 2 tại sao model có entryset là LinkedHashMap chứ không phải là null như khi mình khai báo model = new BindingAwareModelMap().
  Code:
  @RequestMapping(value ="/hello", method = RequestMethod.GET)
  //when web-app start, model is BindingAwareModelMap, why?
    public String helloWorld(ModelMap model) {
   
      return "hello";
    }
   

Chia sẻ trang này

Loading...