CHIA NHỎ ĐƠN VỊ TÍNH

nhphuocit

New Member
29/5/12
30
7
3
30
Hiện tại em có 1 bảng nguyên liệu và bảng đơn vị tính, bảng đơn vị tính. Bảng đơn vị tính sẽ có đơn vị cha và đơn vị con, đơn vị con. Ví dụ kg sẽ có đơn vị con là gam(như trong hình). Nếu khi số lượng của nguyên liệu là số lẽ 9,9kg sẽ lấy ra là 9kg 900g. các bạn có thể hướng dẫn cách thực hiện truy vấn ko ạ

 

nong_dan

Active Member
21/4/11
323
95
28
Bạn thử hướng này xem sao:(cú pháp mysql nhé)
+ bước một Bạn truy vấn với where (number - ROUND(number, 0) = 0)
=> được 2 bảng: (tức nhiên mình coi number là số nhé chứ với các kiểu khác thì sẽ có hàm tương ứng) và sau đó dùng UNION nối chúng lại và đưa ra kết quả cuối cùng
bảng 1) tất cả các dòng ko chứa dấu chấm => hiện ra bình thường (vì số làm tròn - so do = 0)
bảng 2) tất cả các dòng có number chứa dấu chấm => cái này cần xử lý

Hướng xử lý bảng 2: tức nhiên lúc LIKE ở trên bạn đã dùng JOIN để nối raw_material +( unit + unit) (2 thằng unit nối với nhau trước để lấy ra dc một bảng dạng id - dvCha -dvCon - cast)
=> như vậy bảng 2 sẽ có dạng:
id - name - number - dvcha - dvcon - cast
SELECT id, name, concat( ROUND(number, 0), dvcha, (number -ROUND(number, 0)) * cast , dvcon) as newNumber from....
À nhớ ở bảng 1 bạn cũng phải cho cột NewNumber giống ở bảng 2 nhé...