Chào mọi người cho mình hỏi về giao diện trong timepickerdialog

tutanloc

New Member
28/9/16
19
1
3
27
mình muốn tạo giao diện giống như timepickerdialog . Bước đầu thì mình nghỉ là sử dụng listview để làm, nhưng mình ko biết để làm sao chọn được nội dung mà mình kéo đúng vị trí như khi chọn giờ ,phút, giây . Ai đi qua cho mình chút ý kiến .Thank!ssssssssss.png