Can't connect to MySQL server on localhost(10061)

JackieChan

New Member
15/4/11
8
0
0
Mình dùng phần mềm Navicat for MySQL để thao tác trên MySQL để chạy cơ sở dữ liệu cho ứng dụng Java. Nhưng đã đánh đúng user và pass mà sao nó cứ báo lỗi Can't connect to MySQL server on localhost(10061) này hoài, ai biết lỗi này fix sao chỉ mình với?
 

boyphonuibuon

New Member
3/10/13
14
0
1
30
Lỗi "Can't connect to MySQL server on localhost(10061)" nguyên nhân là bạn chưa cài server cho máy, có nhiều phần mềm cài như apache, xamp, .... bạn cài là sẽ dùng được navicat bình thường.
 

hoithegiantinhlagi

Active Member
13/3/13
334
105
43
BR-VT
Mình dùng phần mềm Navicat for MySQL để thao tác trên MySQL để chạy cơ sở dữ liệu cho ứng dụng Java. Nhưng đã đánh đúng user và pass mà sao nó cứ báo lỗi Can't connect to MySQL server on localhost(10061) này hoài, ai biết lỗi này fix sao chỉ mình với?
Có 2 trường hợp:
1/ Chưa cài đặt MySQL Server như bạn trên đã nói.
2/ Cài rồi nhưng chưa start server, phải start rồi mới login được.
Nhưng vẫn còn 1 ngoại lệ là port đang dùng ko rảnh nên bạn cần đổi port khác. Cụ thể thì mọi người hay dùng port 3306 chứ chưa thấy ai dùng port 10061 như bạn cả.