HỎI Cắt ảnh chụp camera theo tọa độ

Skywalker

New Member
25/8/21
3
0
1
HAnoi
Có bạn nào đã cắt ảnh từ camera theo tọa độ xác định trước với opencv chưa ah. Mình dùng hàm GetperspectiveTransform và warPerspective mà chưa rõ các tham số truyền vào. Bạn nào làm rồi có thể hướng dẫn mình đc k ah?
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
3,007
1,335
113
Có bạn nào đã cắt ảnh từ camera theo tọa độ xác định trước với opencv chưa ah. Mình dùng hàm GetperspectiveTransform và warPerspective mà chưa rõ các tham số truyền vào. Bạn nào làm rồi có thể hướng dẫn mình đc k ah?
I think you should consult the documents of OpenCV. For example THIS or HERE of TheAILearner which is pretty clear how to work with the mentioned methods (if your English is sufficient enough)
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
3,007
1,335
113
Bạn có tài liệu cho mình xin ah!
Sorry, I am NOT Vietnamese and don't have any documents in Vietnamese. The given links are the only sources for your request. If your English is not sufficient enough to understand the docs you need someone who is him/herself an IT developer so that he/she could translate them...