Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Cập nhật thêm chức năng cho một chương trình đã đóng gói

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng server-client desktop' started by nhapmonlaptrinh, 10/12/14.

 1. nhapmonlaptrinh

  nhapmonlaptrinh New Member

  Mình đang làm một đồ án môn học sử dụng ngôn ngữ Java, giáo viên yêu cầu cách làm như .Net là khi đã build ứng dụng, khi cần cập nhật thì chỉ cần import file Dll là có thể cập nhật thêm chức năng: ví dụ như thêm 1 report....

  Trong java thì mình tìm mấy ngày nay mà chưa có, các bạn biết giúp mình với. Cho mình keyword cũng được
   
 2. Joe

  Joe Thành viên VIP

  dll (dynamic link library) or sl (shared library) or so (shared objects) are native objects that can be only loaded by native invocation (see DOOS/last chapter). Via javah and as native methods and like this
  PHP:
  try {
      
  System.load("C:/Program Files/jre7/bin/java.dll");
  } catch (
  UnsatisfiedLinkError e) {
      
  System.err.println("Native code library failed to load.\n" e);
      
  System.exit(1);
  }
   
  antam likes this.

Chia sẻ trang này

Loading...