[Cần hỗ trợ] Truyền file media (.mp4) từ server và chạy trên client.

NhokCrazy199

New Member
7/10/16
3
0
1
21
Như tiêu đề, em cần mọi người giúp đỡ về cách stream live video (giống như xem video qua mạng, truyền được bao nhiêu chạy bấy nhiêu) từ server tới client thông qua kết nối socket. Ai có chương trình mẫu hoặc ý tưởng thì chia sẻ cho em với, em đang bí quá :(
 

NhokCrazy199

New Member
7/10/16
3
0
1
21
Bạn google gặp những chỉ dẫn nào vậy bạn?
Mình biết cách truyền file qua socket, sau khi truyền xong thì chạy file đó trên client, tuy nhiên mình muốn truyền được bit nào thì phát bit đó (giống như cách mình xem video qua mạng). Chính vì thế nên mình bí :(, tìm tòi đủ thứ mọi người bảo dùng Xuggle của Google, tuy nhiên như thế lại không đúng với yêu cầu về bài tập lớn của mình :(
 

JackV

Administrator
Staff member

NhokCrazy199

New Member
7/10/16
3
0
1
21
Trong bài viết này http://stackoverflow.com/questions/28023336/video-streaming-on-network-using-java-sockets có phần See: Any simple (and up to date) Java frameworks for embedding movies within a Swing Application?, just refer to the JavaFX only code sample (you don't need any Swing code).

Mình không có kinh nghiệm về vấn đề của bạn, bạn tìm hiểu thêm nhé, hi vọng các bạn khác giúp được bạn.
Mình cũng tham khảo bài viết này rồi. Nhưng bài tập lớn mình yêu cầu sử dụng socket thuần, Xuggle không được :(. Dù sao cũng cảm ơn bạn :3