[Cần giúp đỡ] Java client gọi Web Service .net

store8x

New Member
27/2/13
2
0
1
41
Mình đang làm một bài tập.

Phần web services thì trả về dạng DataTable ( cái này viết bằng C#)

ví dụ:

[WebMethod]
public DataTable getPartMonitoringPanel(string sRegion_ID)
{
string conn = ConfigurationManager.AppSettings["ConnectionInfo"];
string sql = "exec sp_getPartMonitoringPanel " + sRegion_ID;
return new DatatableFunction().getDataTable(sql, conn);

}
Giờ phần Client mình viết bằng java và mình không thể nào chuyển từ DataTable sang DataSet , ResultSet trên Java để nhận dữ liệu.

Mình không phải chuyên môn về Java nên mình không biết cách nào, rất mong được các bạn giúp đỡ.
 

Nancru

CongDongJava Project Leader
Staff member
9/10/11
1,634
308
83
Nên chuyển nó thành một entity tự định nghĩa nhé.
Ví dụ MyOBject
public List<MyObject> getPartMonitoringPanel(String param);
 

store8x

New Member
27/2/13
2
0
1
41
bạn có nick yahoo ko cho mình hỏi thêm một chút nữa