Cấu hình log4j

lvt100191

New Member
Chào tất cả các thành viên, hiện tại mình đang làm một project web mong được hướng dẫn cấu hình log4j trong ứng dụng web java. Trong ví dụ application thì mình đã biết cách config nhưng trong ứng dụng web thì chưa config được