Cách tắt 1 JFrame trong java

vohoangan123456

New Member
7/10/13
9
0
1
26
TP HCM., Việt Nam
Hi all;
Vấn đề của mình là hiện mình đang thiết kế 1 cái giao diện chính có khoảng 5 chức năng tương ứng với 5 Button. trong đó có 1 Button đăng nhập, khi mình click vào button đăng nhập thì nó hiện ra 1 cái frame(gọi là A) giúp mình điền thông tin vào. Tuy nhiên, nếu mình tắt cái frame A đó thì khi mở lại các button và textField trên A sẽ tăng gấp đôi và chồng chéo lên nhau(Giống như đã vẽ 1 lần rồi vẽ thêm 1 lần nữa vậy). Mình đã thử sài A.dispose();A.setVisible(); vẫn ko được. còn nếu sài A.removeAll(); thì khi click vào button đăng nhập nó hiện ra frame A trắng "trong" không có gì cả. Mọi người ai biết cách khắc phục giúp đỡ mình..thank!!
 

Attachments

tuancoi2506

New Member
13/7/13
2
0
1
30
theo mình thì bạn nên đặt 1 biến flag gì đó,ban đầu gán = true,khi khởi tạo giao diện chính,nếu kiểm tra flag==true thì hãy add các button.Khi tắt Frame A thì bạn gán flag=false,để nó không add lại nữa.Ý tưởng là z.hy vọng giúp được bạn !
 

vohoangan123456

New Member
7/10/13
9
0
1
26
TP HCM., Việt Nam
Trước tiên xin cảm on tuancoi2506 vs JackV nhưng mà mình vẫn chưa làm được...mặc dù đã thêm flag = true với removeAll rồi add lại. mong mọi người sớm "thông" cho mình vấn đề này..:v
đây là code đăng nhập thuộc class cha.
Code:
// chuc nang dang nhap
  public void drawn5(){
    JLabel L5 = new JLabel("User Name");
    //Label L6 = new Label("Passwork");
    JTextField T5 = new JTextField();
    //TextField T6 = new TextField();
    JButton B5 = new JButton("Join");
    JButton B6 = new JButton("clear");
    GridBagLayout layout5 = new GridBagLayout();
    GridBagConstraints constraint5 = new GridBagConstraints();
    f5.setLayout(layout5);
    constraint5.insets = new Insets(2,2,2,2);
    constraint5.fill = GridBagConstraints.NONE;
//set Label L5
    constraint5.gridx = 1;
    constraint5.gridy = 1;
    constraint5.gridheight = 1;
    constraint5.gridwidth = 1;
    layout5.setConstraints(L5, constraint5);
    f5.add(L5);
//set TextField T5 login
    T5.setPreferredSize(new Dimension(125,30));
    constraint5.gridx = 2;
    constraint5.gridy = 1;
    constraint5.gridheight = 1;
    constraint5.gridwidth = 2;
    layout5.setConstraints(T5, constraint5);
    f5.add(T5);
//set Button B5 login
    B5.setPreferredSize(new Dimension(60,30));
    constraint5.gridx = 2;
    constraint5.gridy = 2;
    constraint5.gridwidth = 1;
    constraint5.gridheight = 1;
    layout5.setConstraints(B5, constraint5);
    f5.add(B5);
//set TextField B6 clear
    B6.setPreferredSize(new Dimension(80,30));
    constraint5.gridx = 3;
    constraint5.gridy = 2;
    constraint5.gridheight = 1;
    constraint5.gridwidth = 1;
    layout5.setConstraints(B6, constraint5);
    f5.add(B6);
    f5.setBounds(500, 200, 300, 200);
    f5.setVisible(true);
    f5.addWindowListener(new WindowAdapter()
    {
      public void windowClosing(WindowEvent e)
      {
        f5.dispose();
      }
    });
  }
_ Đây là code mainInterface thuộc class con
Code:
/ set Button B3 dang nhap
   B3.addActionListener(new ActionListener()
   {
     public void actionPerformed(ActionEvent e1){
       drawn5();
       //t = true;
     }
   });