Cách import file Excel vào trong MYSQL bằng JSP - Servlet

boyphonuibuon

New Member
3/10/13
14
0
1
30
Chào các anh chị trong diễn đàn, hiện tại em đang làm project về quản lí điểm, em thấy việc nhập điểm cho từng học sinh vào trang web là hết sức khó khăn, vậy em muốn hỏi làm sao để mình import 1 file excel chứa dữ liệu điểm, tên, ... vào CSDL tương ứng, mong các pro chỉ giáo.
em xin cảm ơn