Cách deploy Tomcat java web application (JSF) ?

hieund

New Member
9/5/21
4
1
3
HCM
Mình vừa hoàn thành một web project dựa trên framework JSF (có kèm database MySQL) và muốn deploy nó lên Azure. Trong quá trình deploy, mình sử dụng github action để run app nhưng khi build lần đầu tiên thì bị lỗi này. Mình thì không rành về DevOps, cấu hình CI/CD này. Có bạn nào từng vọc vạch gặp lỗi này chưa, cho mình hỏi cách fix?

Github action
View attachment 2901
link repository github: https://github.com/hieund20/JSF-DTB-HinuCoffeeWeb