Cách đẩy bộ đệm trong java

lamlonghau

Member
28/5/10
86
0
6
An Giang
Pà con cho mình hỏi, khi mình nhập vào một số nguyên như thế này :
BufferedReader input = new BufferedReade(new InputStreamReader(System.in));
int a = input.read();
sau câu lệnh này mình nhập vào một chuổi :
String s = input.readLine();
Nhưng hàm nhập chuổi không thực hiện như mong muốn vì còn bộ đệm, thế mình có cách nào để đẩy bộ đệm không?
 

JackV

Administrator
Staff member
Ðề: Cách đẩy bộ đệm trong java

Cách xử lý tình huống tạm thời là
Code:
BufferedReader input = new BufferedReade(new InputStreamReader(System.in));
int a = input.read();
input = new BufferedReade(new InputStreamReader(System.in));
String s = input.readLine();
Cách đơn giản nhất là sau khi đọc lấy số cho input.readLine(); để bỏ qua ký tự kết thúc của số.