Bắt sự kiện nhập chữ trong JTextField

14/10/22
1
0
1
Việt Nam
Em đang làm 1 ứng dụng console, có 1 JTextField nhập tên, em xin mn hướng dẫn bắt sự kiện không cho nhập số vào trong textfield tên đó. Em cảm ơn