Bảng Mã Ascii

timothycastle

New Member
28/10/19
1
0
1
23
Bác nào cho em xin bảng mã kí tự ASCII và cách sử dụng với ạ. Em cảm ơn!
 

patrickrobonson

New Member
28/10/19
1
0
0
23
Bảng mã thì mình hay lấy ở vkitext.com. Cách dùng:
Bước 1: Bạn nhấn và giữ phím Alt
Bước 2: Giữ phím Alt + mã số tương ứng với kí tự ở bảng dưới
Bước 3: Thả phím Alt ra kí tự sẽ được tạo
 

nguyenha7

Member
10/11/17
41
13
8
PHP:
	public class CharToASCII{
		public static void main(String args[]) throws IOException{
			BufferedReader buff = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
			System.out.println("Enter the char:");
			String str = buff.readLine();
			for ( int i = 0; i < str.length(); ++i ){
				char c = str.charAt(i);
				int j = (int) c;
				System.out.println("ASCII OF "+c +" = " + j + ".");
			}
		}
	}
Thử code java này xem sao bạn