Bài thơ: TÔI YÊU NGÔN NGỮ JAVA

kiettel

Member
20/12/10
65
42
18
TÔI YÊU NGÔN NGỮ JAVA
(Java không phải ngôn ngữ lập trình đầu tiên tôi học, nhớ cái thời sinh viên học Pascal và C cũng chẳng biết để làm gì. Khẩu hiệu của JAVA là: "Write once, run anywhere, tạm dịch là: "Viết một lần, chạy khắp nơi" ngày xưa rất ấn tượng. Cuốn sách JAVA đầu tiên mình đọc là CORE JAVA, sau đó là THINKING IN JAVA .Giờ đây, mỗi lần có ý tưởng trong đầu là tôi lại nghĩ đến JAVA. )Tôi yêu ngôn ngữ JAVA
Yêu từ cái thủơ năm ba trong trường
JAVA: ngôn ngữ phi thường
Viết một lần đủ tìm đường để đi ("Viết một lần, chạy khắp nơi")
JAVA cũng chẳng dễ chi
Vài ngàn trang sách nhiều khi ngu người
Giờ đây cảm thấy mình lười
Ước gì tôi ở cái thời năm ba.

Trương Tuấn Kiệt (Kiettel)