a

Nancru

CongDongJava Project Leader
Staff member
9/10/11
1,633
308
83
Lớp trẻ giờ có tâm lý được phục vụ và lười biếng 1 cách đáng kinh ngạc.
 

JackV

Administrator
Staff member
Lũ tới chân mới tìm xuồng cưu hộ đó mà.
Kiến thức là quá trình tích lũy từ nội dung. Còn kinh nghiệm được tích lũy từ thực hành.
Đi làm người ta hay hỏi a có kinh nghiệm gì, câu trả lời thường nằm trong đầu của sinh viên là "em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm gì", những vấn đề tự xử lý được trong chương trình học, cái mình tự nghiên cứu làm được k phải kinh nghiệm sao!
 

Gai

New Member
30/7/16
4
0
1
29
Dùng split(" ") tạo mảng các từ riêng biệt.
Dùng vòng lặp for bao bao bên ngoài for để tìm phần tử giống nhau, gặp phần tử co chi số k giống nhau thì cho biến count (đếm số lần lặp) tăng 1, sau đó xoá phần tử chỉ số k đi bằng cách Bên trong tạo thêm vòng lặp chạy từ chỉ số k tới chiều dài mảng để gán các giá trị chỉ số k trở đi phần tử có chỉ số đứng liền trước tương ứng. Vd a[4]=a[5];
a[5]=a[6] cho tới hết.