42 bài tập Java cơ bản(có đáp án tham khảo).

0972302012

New Member
2/1/14
5
0
1
25
Tình hình là bjan vẫn ko hiểu ý mình, mình nói post cái log ghi lỗi ra đây, tức là cái mô tả lỗi ak chứ chỉ có cái hình để lỗi như vậy, rồi object cachamchung đó ở đâu ra mình cũng chẳng hiểu.
đây là đề bài của đoạn mã đó:
Viết chương trình phân tích một số nguyên thành các thừa số nguyên tố

Ví dụ: Số 28 được phân tích thành 2 x 2 x 7
bạn viết lại đoạn mã lời giải bài này giúp mình với
 

Vinh Phat

New Member
28/6/17
2
0
1
25
public static void doiCoso(int n, int base) {
if(n>=base) doiCoso(n/base, base);
if(n % base > 9) System.out.printf("%c",n%base+55);
else
System.out.println((n%base));
}
Có anh nào hiểu phần code này không, nó hoạt động ra sao.
if(n % base > 9) System.out.printf("%c",n%base+55);
%c là gì, tại sao lấy phần dư của n%base+55
ai biết giải thích cho em với
Em cám ơn nhiều