42 bài tập Java cơ bản(có đáp án tham khảo).

meocon123

New Member
24/2/11
202
11
0
Mình úp tài liệu này lên bạn nào thấy cần thì lấy về tham khảo. Mong đóng góp được một chút cho diễn đàn!!!
HTML:
http://www.mediafire.com/file/dey344n024me088/Bai%20tap_Lam%20quen%20JAVA.doc
HTML:
http://www.mediafire.com/file/lohf32l5xgi531v/Dapan.doc
 

pr0t0ss9x

New Member
10/3/11
18
0
0
Ðề: 42 bài tập Java cơ bản(có đáp án tham khảo).

thank 4 share
 

JimmyHung

New Member
15/3/11
52
0
0
Ðề: 42 bài tập Java cơ bản(có đáp án tham khảo).

mình muốn down 42 bài tập này về thì làm sao hả bạn? help me ,please
 

dragon_uit

New Member
24/9/10
2
0
0
HCM
Ðề: 42 bài tập Java cơ bản(có đáp án tham khảo).

Cảm ơn bài viết của bạn!
 

viethungpm

New Member
17/6/11
10
0
0
bài tập java !

bạn nào giúp minh fbaif này với ?

Câu 8. Lập chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
- Tạo lớp số phức với hai thuộc tính là 2 thành phần thực, ảo kiểu số thực.
- Dùng constructor khởi tạo đối tượng với các thành phần dữ liệu đã cho.
- Xây dựng các phương thức: trả về phần thực, trả về phần ảo, tính độ lớn của số phức (độ lớn số phức = (sqrt (x*x) +(y*y) ) , x và y tương ứng là phần thực và ảo của số phức).
- Xây dựng các phương thức tính tổng, tính tích của hai số phức.
 

lighter

New Member
22/10/10
55
0
0
Ðề: 42 bài tập Java cơ bản(có đáp án tham khảo).

Có hướng dẫn thì hay nhĩ.
 

doanptit

New Member
16/8/10
4
0
0
Ðề: 42 bài tập Java cơ bản(có đáp án tham khảo).

Mình úp tài liệu này lên bạn nào thấy cần thì lấy về tham khảo. Mong đóng góp được một chút cho diễn đàn!!!
HTML:
http://www.mediafire.com/file/dey344n024me088/Bai%20tap_Lam%20quen%20JAVA.doc
HTML:
http://www.mediafire.com/file/lohf32l5xgi531v/Dapan.doc
Chủ topic cho mình hỏi: có phải bạn là sinh viên PTIT, và bạn học JAVA với thầy Nguyễn Mạnh Sơn phải ko ?
 

lambiu

New Member
29/9/11
2
0
0
Ðề: 42 bài tập Java cơ bản(có đáp án tham khảo).


thanks bạn
 

ninhc1010l

Member
14/1/12
170
16
18
Ðề: 42 bài tập Java cơ bản(có đáp án tham khảo).

Cái này là winform hay Consol vậy :D
 

CodeJava_to

New Member
28/7/12
10
1
3
Mọi người cho mình hỏi là trong đáp án của các bài tập ở đây có chỗ dùng cachamchung.checkSNT(i) là như thế nào vậy.
Hàm này viết ở đâu mà lại dùng thế trong bài 4 , 5 đó.
Và nếu có thể hãy giải thích giúp mình nhé
 

monday0rsunday

Active Member
21/10/11
512
93
28
Mọi người cho mình hỏi là trong đáp án của các bài tập ở đây có chỗ dùng cachamchung.checkSNT(i) là như thế nào vậy.
Hàm này viết ở đâu mà lại dùng thế trong bài 4 , 5 đó.
Và nếu có thể hãy giải thích giúp mình nhé
Bác có thể post đề bài lên đc ko:D
 

0972302012

New Member
2/1/14
5
0
1
25
PHP:
package bai04;
import java.util.Scanner;
public class Main {
 
  public static void phanTich(int n){
    int i=2;
    while(n>1){
      if(cachamchung.checkSNT(i)){
        if(n%i==0){
          System.out.print(i+".");
          n/=i;
        }
        else i++;
      }
      else i++;
    }
  }
  public static int nhap(){
    Scanner input= new Scanner(System.in);
    boolean check= false;
    int n=0;
    while(!check){
      System.out.print(" ");
      try{
        n= input.nextInt();
        check= true;
      }catch(Exception e){
        System.out.println("Ban phai nhap so! hay nhap lai...");
        input.nextLine();
      }
    }
    return (n);
  }
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhap n");
    int n= nhap();
    System.out.print("n= " );
    phanTich(n);
  }

}
mọi người cho mình hỏi bài này dùng cachamchung.checkSNT(i) như thế nào vậy.
 

SITUVN

Well-Known Member
25/2/12
965
262
63
PHP:
package bai04;
import java.util.Scanner;
public class Main {

  public static void phanTich(int n){
    int i=2;
    while(n>1){
      if(cachamchung.checkSNT(i)){
        if(n%i==0){
          System.out.print(i+".");
          n/=i;
        }
        else i++;
      }
      else i++;
    }
  }
  public static int nhap(){
    Scanner input= new Scanner(System.in);
    boolean check= false;
    int n=0;
    while(!check){
      System.out.print(" ");
      try{
        n= input.nextInt();
        check= true;
      }catch(Exception e){
        System.out.println("Ban phai nhap so! hay nhap lai...");
        input.nextLine();
      }
    }
    return (n);
  }
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhap n");
    int n= nhap();
    System.out.print("n= " );
    phanTich(n);
  }

}
mọi người cho mình hỏi bài này dùng cachamchung.checkSNT(i) như thế nào vậy.
Bạn dùng mà bạn cũng không hiểu à?
 

0972302012

New Member
2/1/14
5
0
1
25
vậy bạn cho mình hỏi thêm là tại sao khi chạy đoạn mã đó lại xảy ra lỗi cachamchung